Skip to content

Cykloturistika na Slovensku

Ako objavovať Slovensko na dvoch kolesách

Slovensko: križovatka európskych cyklotrás?

Územie Slovenska bolo vďaka svojej polohe v strede Európy odnepamäti križovatkou rôznych ciest. Dnes to do istej miery platí aj cyklotrasy. Jedna z hlavných trás cyklistov zo západnej Európy do Ázie vedie popri Dunaji (EuroVelo 6) aj cez Bratislavu a južné Slovensko. Epická cyklotrasa bývalej Železnej opony (EuroVelo 13) spája sever s juhom kontinentu aj na samom Západe Slovenska popri hranici s Rakúskom. Ďalšia severojužná cyklotrasa z Fínska do Grécka (EuroVelo 11) križuje Slovensko cez východné Slovensko a spája aj Prešov a Košice.

Map of Slovakia in Europe

Cykloturistika na Slovensku

Slovensko je prevažne hornatá krajina, s nížinami na juhozápade a juhovýchode. Náš tím však odporúča sa vybrať aj do hornatých regiónov stredu a severu Slovenska, kde je krajina dramatickejšia. Určite stojí za námahu si vyšľapať kopce, hrebene a náhorné plošiny v Karpatoch. Tie výhľady a zjazdy do údolí stoja za to.

Cestné pravidlá pre cyklistov na Slovensku

Kvalita cyklotrás na Slovensku sa zlepšuje, ale cyklotrasy do veľkej miery vedú aj po cestách s nižšou frekvenciou dopravy. Cyklistické prilby nie sú povinné, okrem detí do 15 rokov mimo obce. Vo všeobecnosti však nosenie cyklistickej prilby, ako aj reflexných prvkov a dostatočného osvetlenia bicyklov odporúčame.  

Značenie cyklotrás na Slovensku

Cykloturistické trasy na Slovensku sú označené písmenom „C“ v jednej zo štyroch farieb, podobne ako pešie turistické značky (červená, modrá, zelená alebo žltá). Umiestnené sú na stromoch alebo iných objektoch popri trase. Na križovatkách alebo v dôležitých bodoch nájdete aj cyklistické smerovníky so vzdialenosťami k rôznych orientačným bodom. 

Podľa ikonky môžeme tiež rozlíšiť, či je má trasa spevnený povrch („cestná“) alebo vedie po nespevnených cestách („MTB“). Niekedy je aj uvedená náročnosť trasy – od ľahkej „REKREA“ cez strednú „SPORT“ po náročnú „EXPERT“. 

Podrobné informácie k značeniu cyklotrás na Slovensku nájdete na webstránke Slovenského cykloklubu.